Szervezet

(az Békéscsabai KIE (továbbiakban: KIE) felépítéséről, tisztségviselőiről, munkatársairól)

 

A KIE korábbi, egyesületi korszakában való  szervezeti felépítését az Alapszabály határozza meg.

Ez lényegében így maradt, csak kicsit egyszerűsödött.

A szervezet "csúcsán" a Közgyűlés áll, amely a tagok összessége. A nagy horderejű döntések (tisztségviselők megválasztása, éves beszámolók elfogadása, Alapszabály megváltoztatása, stb.) mellett a tagok felvétele is feladata. Valamint esetleges viták esetén a Közgyűlés a legfelsőbb fórum, demokratikus jelleggel logikusan a tagok összessége fölött már csak a bíróság áll.

A Választmány egy kisebb létszámú (Elnökből, Alelnökből és Titkárból, valamint négy választott választmányi tagból álló) vezető szerv. A KIE folyamatos működéséhez szükséges döntéseket hozza, alapvető feladata a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása - vagyis hogy lehetőleg minden gördülékenyen és áttekinthetően menjen. Gyakorlat szerint nagyjából havonta van választmányi ülés, ahol az eseményeket, gazdasági kéréseket, teendőket nézzük át, szervezünk, intézkedünk.

Mind a Közgyűlés, mind a választmányi ülés szabadon látogatható, ahogyan az KIE dolgaiba is be lehet tekinteni. Sőt örülünk is, ha valaki érdeklődik a háttér teendők iránt, ha minél többen elmondják véleményüket, ötleteiket - ennél már csak az jobb, ha a megvalósításban is szerepet vállalnak.

A vezető tisztségek az Elnök, Alelnök és a Titkár. Az első kettő elsősorban képviseleti és irányító jellegű, míg a Titkár inkább szervező-működtető-adminisztratív feladatokat lát el.

Lényeges még a munkaágak szerepe. A KIE szolgáltatásai, szervezett (rendszeres) alkalmai, szükséges teendői egy-egy munkaágként alakulnak, ahol a munkaág vezetője fogja össze az adott munkatársi csapatot. A munkaágak önállóak, maguk intézik saját dolgaikat - a KIE pedig támogatja a munkát.

 

Részletesebb, hivatalosabb leírások a Dokumentumok oldalon találhatók.

 

A KIE aktuális (hivatalos) tisztségviselői:

  • Elnök: Szikora István - csoportként: Boldizsár Tibor
  • Alelnök: Kondor Péter - csoportként: Szikora Mihályné (marcsi)
  • Titkár: Szikora Mihályné (marcsi) -- régebben: Sári Dominik

Választmányi tagok:

  • Sári Dominik
  • Fábián Péter Imre
  • Lipták János
  • Boldizsár Tibor