SOTER (Szombathely)soter-logo
A Szombathelyi „Soter” Evangélikus Egyesületet 2000-ben jegyezte be a Vas Megyei Bíróság.

Az Alapszabály szerint az egyesület a következő célok elérése érdekében tevékenykedik:
– A fiatalok számára olyan közeg megteremtése, ahol a szabadidő kötetlen eltöltése egyben a keresztyén szellemiség erősítését is szolgálja számukra.
– Non profit szervezetként a fiatalok mentális problémáinak enyhítése, számukra közösségi szintér kialakítása .
– Olyan támogatási rendszer kialakítása, működtetése, amely non profit elemekkel is szolgálja az Egyesület szellemiségébe beleillő kezdeményezések megvalósítását .
– Az Egyesület kapcsolatokat ápol a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel, és tagja kíván lenni a hasonló célú Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesületnek, élvezi a Magyarországi KIE által nyújtott összes előnyöket, képviselői által részt vesz azok tevékenységében, továbbá követendőnek fogadja el a Párizsi Alapot .
– Az Egyesület csatlakozni kíván továbbá a Y’S MEN Klubok szervezetéhez.
– Az Egyesület kinyilvánítja, hogy a Szombathelyen korábban létezett Ifjúsági Egyesület nyomdokaiba kíván lépni.

Az Egyesület keretében működő, illetve támogatott munkaágak, tevékenységek:
noegylet–          Nőegyletferfikor-2
–          Férfikör
–          Ifjúsági munka
–          Ten-Sing
–          Mentálhigiénés csoport
Az Egyesület életében megalakulása óta fontos szerepet játszik az önkéntesség. Kezdetben a Kapu programon keresztül az önkéntesek képzésében vettünk részt, majd 2011-ben az Önkéntesség Európai Éve keretében Önkéntes Információs Pontként működtünk.
A továbbiakban részben a korábbi években elkezdett, sikeres programok – Adventi vásár, koncertek, önkéntes tevékenység – folytatását tervezzük, új lehetőségként pedig, az újraalakuló Ten Sing csoportunk támogatását tűzzük ki célul.

 

TenSing Savariae facebook oldala: https://www.facebook.com/tensingsavariae/

Elérhetőségünk: Menczinger Tamás, 06-20/224-4061, tamas.menczinger@gmail.com

.ifi    koncert   ifisek-szereplese