A KIE nemzetközi kapcsolatokkal, de főleg itthon tevékenykedik. Érdemese ezért figyelni aktuális programjainkat, vagy székhelyünk és konferencia központunk, a Sóvár híreit. Általános ismertetésen túl megismerhető  szervezetünkmunkaágaink és nem utolsó sorban csoportjaink. Hivatalosabb rész a vezetőségünk, és nagyon hivatalos a dokumentumok. Aztán van még az önkéntesség a közösségi szolgálattal, sőt még írások is (azon belül áhítatok, beszámolók vagy akár az újságunk).

Küldöttgyűlés – általában évente egyszer, márciusban tartjuk. A Küldöttgyűlésen a tagegyesületek képviselői vesznek részt, megválasztják a tisztségviselőket, döntenek az Egyesület életére vonatkozó főbb kérdésekben és meghallgatják a csoportok és tisztségviselők beszámolóit.

Választmány – az egyesület választott vezetősége. Üléseiken a KIE munkájához szükséges ügyeit beszélik meg, döntéseket hoznak.

Tagegyesületek – egy településen működő Egyesület, amely a helyi fiataloknak szervez programokat. A tevékenység a csoport adottságaitól, lehetőségeitől is függ.

Munkaági bizottságok – A KIE különböző munkaformáit végzők csoportjai. Programokat, képzéseket szerveznek, a munkaág terjedéséért felelnek. Bizottságok: Tappancs, Sport, Munkatársképzési.


Elnök
 – az Egyesület vezetője, jogi képviselője.

                 Horváthné Soproni Réka

Alelnök
 – az elnök helyettese.

                Buzás Erzsébet


Titkár – a KIE alkalmazottja. A folyamatos működés biztosításáért felelős.

                Menczinger Tamás


Ellenőrző bizottság – az Egyesület alapszabályában meghatározott tevékenységét ellenőrzi.

                Elnöke: Magassy Éva