Teoring

A szó a teológia és a tréning  szóból ered igen ostoba összevonással. Más etimológia a ϑεωρεω szóból is eredeztetheti, mely jelentése: megszemlél-, megnéz valamit, illetve észlel, tapasztal. És ez az alkalmak célja.

Itt most egy két részből álló foglalkozást jelent, ami elméleti és gyakorlati részként is felfogható. A tervezett lefolytatás: egy téma, igehely, jelenség stb. az alapmotívum.

A motívum első lépcsőben elméletileg kerül feldolgozásra, megvitatásra. A rövid elővezetést követően a téma megvitatásra kerül, lehet hozzászólni, vitatkozni, alátámasztani stb. A dialógus a cél.

Ezt követően (kivételesen akár ezt megelőzően) a motívum (vagy ahhoz legalább lazán kapcsolódó más téma) gyakorlati szemléltetésre kerül, mintegy élményszintű feldolgozás gyanánt. Itt önismereti, kommunikációs stb. gyakorlatok formája preferált, de bármilyen kreatív tevékenység elképzelhető. Ez lehetőleg nem verbális, beszélős forma, illetve itt mindenki aktív.

Az eredmény egy jó hangulatú, korhatártalan, aktív foglalkozás, ahol együtt szemlélődünk, tapasztalunk és észreveszünk. 

Aktuálisan kísérleti műfaj még ez, a felmerülő igények függvényében változhat.

Minden második kedden -- amikor nincs Női bibliaóra -- 17-19 óra között.

Most meghatározatlan ideig szünetel, de érdeklődés esetén hamar újraindítható!