Szolgálati közlemény Nagypéntekre!

Április 19-én, Nagypénteken az esti úrvacsorás Istentiszteleten - passióolvasáson veszünk részt, így a KIE házban nem lesz Bibliaóra. Találkozunk a Kistemplomban 18.00 órától.
Vagy természetesen ki-ki felekezetének és ízlésének megfelelően. 
Áldott húsvétot!